Lễ hội cầu Thần chăn nuôi của đồng bào Mong ở Sapa

30 Mar
Lễ hội cầu Thần chăn nuôi là một nét đặc sắc của người Mong
Lễ cúng thần chăn nuôi còn được biết đến với tên gọi lễ hội Đá trồng, là một nét đặc sắc đã tồn tại lâu đời của những gia đình đồng bảo Mông nói chung và đồng bào Mông ở Nậm...
Read more »